KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"refuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refuse czasownik

refuse + rzeczownik
Kolokacji: 76
refuse permission • refuse entry • refuse treatment • refuse one's offer • refuse one's request • refuse one's invitation • ...
czasownik + refuse
Kolokacji: 5
continue to refuse • begin refusing • keep refusing • dare refuse • consider refusing
refuse + przyimek
Kolokacji: 21
refuse to • refuse by • refuse for • refuse on • refuse from • ...
refuse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
initially refuse • steadfastly refuse • simply refuse • flatly refuse • stubbornly refuse • repeatedly refuse • absolutely refuse • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • In any event, those who initially refused would soon pay up.
  • The state government initially refused, but eventually gave in to public pressure.
  • She initially refused, but agreed after being asked in person.
  • They initially refused to spend more than $10,000 per player.
  • The church, he said, had initially refused to sell it to them.
  • He initially refused, but three months later gave his approval.
  • She initially refuses to smile or even talk to anyone.
  • She offered him a gun, an offer he initially refused.
  • Also nervous, she initially refused to open her apartment door.
  • It had initially refused to make the text of the letter public.
4. flatly refuse = kategorycznie odmów flatly refuse
11. so far refused = do tej pory odmówić so far refused
12. later refuse = później odmów later refuse

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.