"stubbornly refuse" — Słownik kolokacji angielskich

stubbornly refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uparcie odmów
  1. refuse czasownik + stubbornly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    One of them did his best to stop us but we stubbornly refused to get the point.