"refuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refuse czasownik

refuse + rzeczownik
Kolokacji: 76
refuse permission • refuse entry • refuse treatment • refuse one's offer • refuse one's request • refuse one's invitation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. refuse permission = odmówić pozwolenia refuse permission
2. refuse entry = odmówić prawa wstępu refuse entry
3. refuse treatment = traktowanie odpadów refuse treatment
10. right to refuse = prawy odmówić right to refuse
11. refuse food = jedzenie odpadów refuse food
14. refuse admission = odmówić dopuszczenia, odmówić przyjęcia refuse admission
15. refuse access = dostęp odpadów refuse access
16. refuse one's proposal = odmawiać czyjś propozycja refuse one's proposal
17. refuse comment = komentarz odpadów refuse comment
18. refuse one's advances = odmawiać czyjś postępy refuse one's advances
19. refuse aid = pomoc odpadów refuse aid
czasownik + refuse
Kolokacji: 5
continue to refuse • begin refusing • keep refusing • dare refuse • consider refusing
refuse + przyimek
Kolokacji: 21
refuse to • refuse by • refuse for • refuse on • refuse from • ...
refuse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
initially refuse • steadfastly refuse • simply refuse • flatly refuse • stubbornly refuse • repeatedly refuse • absolutely refuse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.