"refuse offers" — Słownik kolokacji angielskich

refuse offers kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse one's offer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiecie dają
  1. refuse czasownik + offer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And how she had refused his offer to get her out of the country.

podobne do "refuse offers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "refuse offers" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
czasownik