"refuse one's invitation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać czyjś zaproszenie
  1. refuse czasownik + invitation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was making it extremely difficult for her to refuse his invitation.