"refuse treatment" — Słownik kolokacji angielskich

refuse treatment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): traktowanie odpadów
  1. refuse czasownik + treatment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I had military police with me in case any of the Americans caused trouble or refused treatment.