"refuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refuse czasownik

refuse + rzeczownik
Kolokacji: 76
refuse permission • refuse entry • refuse treatment • refuse one's offer • refuse one's request • refuse one's invitation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. refuse entry = odmówić prawa wstępu refuse entry
2. refuse admission = odmówić dopuszczenia, odmówić przyjęcia refuse admission
3. refuse access = dostęp odpadów refuse access
4. refuse admittance = wstęp odpadów refuse admittance
5. refuse entrance = wejście odpadów refuse entrance
6. refuse registration = rejestracja odpadów refuse registration
7. refuse re-entry = ponowne wejście odpadów refuse re-entry
(6) food, vaccination
Kolokacji: 2
(8) payment, term
Kolokacji: 2
(10) comment, coverage
Kolokacji: 2
(11) medication, chemotherapy
Kolokacji: 2
(12) membership, communion
Kolokacji: 2
(13) time, conscription
Kolokacji: 2
(14) induction, contact, disposal
Kolokacji: 3
(15) asylum, surgery, sanctuary
Kolokacji: 3
(16) passage, evacuation, sex
Kolokacji: 3
czasownik + refuse
Kolokacji: 5
continue to refuse • begin refusing • keep refusing • dare refuse • consider refusing
refuse + przyimek
Kolokacji: 21
refuse to • refuse by • refuse for • refuse on • refuse from • ...
refuse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
initially refuse • steadfastly refuse • simply refuse • flatly refuse • stubbornly refuse • repeatedly refuse • absolutely refuse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.