"refuse over" — Słownik kolokacji angielskich

refuse over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać ponad
  1. refuse czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    However, after five years, he refused to hand over power, resulting in a civil war.

    Podobne kolokacje: