"refuse for" — Słownik kolokacji angielskich

refuse for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać dla
  1. refuse czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    Look at the times I've been refused for the forces.

    Podobne kolokacje: