"refuse by" — Słownik kolokacji angielskich

refuse by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać przez
  1. refuse czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    Many of these schools refuse to group children by ability.

    Podobne kolokacje: