"steadfastly refused" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: steadfastly refuse
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezłomnie odmówić
  1. refuse czasownik + steadfastly przysłówek
    Silna kolokacja

    He had steadfastly refused to fight against his own people.

    Podobne kolokacje: