"resolutely refuse" — Słownik kolokacji angielskich

resolutely refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo odmów
  1. refuse czasownik + resolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    There were only two old men in the village, who resolutely refused to leave.