"refuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refuse czasownik

refuse + rzeczownik
Kolokacji: 76
refuse permission • refuse entry • refuse treatment • refuse one's offer • refuse one's request • refuse one's invitation • ...
czasownik + refuse
Kolokacji: 5
continue to refuse • begin refusing • keep refusing • dare refuse • consider refusing
refuse + przyimek
Kolokacji: 21
refuse to • refuse by • refuse for • refuse on • refuse from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) to, by, for, on, from, ...
Kolokacji: 10
1. refuse over = odmawiać ponad refuse over
2. refuse after = odmów potem refuse after
3. refuse without = odmów na zewnątrz refuse without
4. refuse under = odmów poniżej refuse under
5. refuse until = odmawiać do czasu gdy refuse until
6. refuse during = odmawiać podczas refuse during
7. refuse including = odmawiać w tym refuse including
8. refuse due to = odmawiać z powodu refuse due to
9. refuse about = odmawiać około refuse about
10. refuse of = odmawiać z refuse of
11. refuse because = odmawiać ponieważ refuse because
refuse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
initially refuse • steadfastly refuse • simply refuse • flatly refuse • stubbornly refuse • repeatedly refuse • absolutely refuse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.