"refuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refuse czasownik

refuse + rzeczownik
Kolokacji: 76
refuse permission • refuse entry • refuse treatment • refuse one's offer • refuse one's request • refuse one's invitation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. refuse treatment = traktowanie odpadów refuse treatment
4. refuse aid = pomoc odpadów refuse aid
5. refuse one's application = odmawiać czyjś podanie refuse one's application
6. refuse assistance = pomoc odpadów refuse assistance
7. refuse the job = odmów pracy refuse the job
8. refuse attention = uwaga odpadów refuse attention
9. refuse cooperation = współpraca odpadów refuse cooperation
10. refuse employment = zatrudnienie odpadów refuse employment
11. refuse care = opieka odpadów refuse care
12. refuse support = wsparcie odpadów refuse support
14. refuse negotiations = negocjacje odpadów refuse negotiations
15. refuse inspection = kontrola odpadów refuse inspection
(6) food, vaccination
Kolokacji: 2
(8) payment, term
Kolokacji: 2
(10) comment, coverage
Kolokacji: 2
(11) medication, chemotherapy
Kolokacji: 2
(12) membership, communion
Kolokacji: 2
(13) time, conscription
Kolokacji: 2
(14) induction, contact, disposal
Kolokacji: 3
(15) asylum, surgery, sanctuary
Kolokacji: 3
(16) passage, evacuation, sex
Kolokacji: 3
czasownik + refuse
Kolokacji: 5
continue to refuse • begin refusing • keep refusing • dare refuse • consider refusing
refuse + przyimek
Kolokacji: 21
refuse to • refuse by • refuse for • refuse on • refuse from • ...
refuse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
initially refuse • steadfastly refuse • simply refuse • flatly refuse • stubbornly refuse • repeatedly refuse • absolutely refuse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.