"refuse service" — Słownik kolokacji angielskich

refuse service kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usługa odpadów
  1. refuse czasownik + service rzeczownik
    Silna kolokacja

    He kept a low political profile and refused military service for either side.