"deliver services" — Słownik kolokacji angielskich

deliver services kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świadcz usługi
  1. deliver czasownik + service rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I do everything in the world to deliver fine service.

    Podobne kolokacje: