ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deliver food" — Słownik kolokacji angielskich

deliver food kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz jedzenie
  1. deliver czasownik + food rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most will give a set price for food, delivered to your home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo