"refuse help" — Słownik kolokacji angielskich

refuse help kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc odpadów
  1. refuse czasownik + help rzeczownik
    Silna kolokacja

    I never refuse help, don't get me wrong, but not all the time.

    Podobne kolokacje: