"refuse aid" — Słownik kolokacji angielskich

refuse aid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc odpadów
  1. refuse czasownik + aid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The woman, who was not identified, refused medical aid.

    Podobne kolokacje: