"simply refused" — Słownik kolokacji angielskich

simply refused kolokacja
Popularniejsza odmiana: simply refuse
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu odmówić
  1. refuse czasownik + simply przysłówek
    Luźna kolokacja

    She simply refused to let the matter rest where it.was.