"simply refer" — Słownik kolokacji angielskich

simply refer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu odnieś się
  1. refer czasownik + simply przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Here I would simply refer you back to the energy action plan.

powered by  eTutor logo