TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"simply" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "simply" po angielsku

simply *****

przysłówek
 1. po prostu
  It was simply a mistake. (To była po prostu pomyłka.)
  I simply told him to stop talking. (Po prostu powiedziałem mu, żeby przestał się odzywać.)
  He's simply too arrogant to admit he wasn't right. (On jest po prostu zbyt arogancki, żeby przyznać, że nie miał racji.)
  link synonimy: just, tout court
 2. tylko
  He simply wanted to make her smile. (On tylko chciał sprawić, by się uśmiechnęła.)
  I did it simply because I love you. (Zrobiłem to tylko dlatego, że cię kocham.)
  link synonim: just
  zobacz także: merely
 3. prosto, wprost, nieskomplikowanie (np. wyrażać się)
  Simply speaking, this cannot even be called a "movie". (Mówiąc wprost, tego nie można nawet nazwać filmem.)
  Could you express your thoughts simply? (Czy mógłbyś wprost wyrażać swoje myśli?)
 4. zwyczajnie (np. żyć)
  He lived simply and often helped the poor. (On żył zwyczajnie i często pomagał biednym.)
  After the war, all we wanted was to live simply. (Po wojnie, wszystko czego chcieliśmy, to zwyczajnie żyć.)