BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"po prostu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "po prostu" po polsku

po prostu

przysłówek
 1. simply *****  
  It was simply a mistake. (To była po prostu pomyłka.)
  I simply told him to stop talking. (Po prostu powiedziałem mu, żeby przestał się odzywać.)
  He's simply too arrogant to admit he wasn't right. (On jest po prostu zbyt arogancki, żeby przyznać, że nie miał racji.)
  link synonimy: just, tout court
 2. just *****  
  "What should I do now?" "Just go and apologize to her." ("Co powinienem teraz zrobić?" "Po prostu idź i ją przeproś.")
  This laptop is just too expensive. (Ten laptop jest po prostu za drogi.)
  "How did your exam go?" "Just don't ask." ("Jak ci poszedł egzamin?" "Po prostu nie pytaj.")
  link synonim: simply
 1. simply put , put simply , to put it simply
 2. just like that
idiom
 1. for the sake of it
 1. it's as simple as that , simple as that
 2. tout court

Powiązane zwroty — "po prostu"

czasownik
upraszczać = simplify +2 znaczenia

"po prostu" — Słownik kolokacji angielskich

simply put kolokacja
 1. put czasownik + simply przysłówek = mówiąc prosto, po prostu, upraszczając, w uproszczeniu, mówiąc wprost
  Bardzo silna kolokacja

  My father did not simply put me out of his mind as if I never happened.

powered by  eTutor logo