"simply state" — Słownik kolokacji angielskich

simply state kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu stan
  1. state czasownik + simply przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They state simply how their parents often did nothing to help.