TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"publicly stated" — Słownik kolokacji angielskich

publicly stated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publicznie stwierdzić
  1. state czasownik + publicly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The general also refused to publicly state the terms of the deal.