BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"w uproszczeniu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w uproszczeniu" po polsku

"w uproszczeniu" — Słownik kolokacji angielskich

simply put kolokacja
  1. put czasownik + simply przysłówek = mówiąc prosto, po prostu, upraszczając, w uproszczeniu, mówiąc wprost
    Bardzo silna kolokacja

    My father did not simply put me out of his mind as if I never happened.

powered by  eTutor logo