"refuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refuse czasownik

refuse + rzeczownik
Kolokacji: 76
refuse permission • refuse entry • refuse treatment • refuse one's offer • refuse one's request • refuse one's invitation • ...
czasownik + refuse
Kolokacji: 5
continue to refuse • begin refusing • keep refusing • dare refuse • consider refusing
refuse + przyimek
Kolokacji: 21
refuse to • refuse by • refuse for • refuse on • refuse from • ...
refuse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
initially refuse • steadfastly refuse • simply refuse • flatly refuse • stubbornly refuse • repeatedly refuse • absolutely refuse • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) initially, originally
Kolokacji: 2
(3) simply, positively, merely
Kolokacji: 3
(4) flatly, categorically
Kolokacji: 2
3. so far refused = do tej pory odmówić so far refused
4. later refuse = później odmów later refuse
5. twice refuse = dwa razy odmów twice refuse
6. pointedly refuse = w sposób ostentacyjny odmów pointedly refuse
7. once refuse = kiedyś odmów once refuse
8. long refused = długo odmówić long refused
9. allegedly refuse = rzekomo odmów allegedly refuse
11. routinely refuse = rutynowo odmów routinely refuse
12. utterly refuse = całkowicie odmów utterly refuse
13. famously refuse = doskonale odmawiać famously refuse
14. openly refuse = otwarcie odmów openly refuse
15. wisely refuse = mądrze odmów wisely refuse
16. actually refuse = faktycznie odmów actually refuse
17. frequently refuse = często odmawiaj frequently refuse
18. unanimously refuse = jednogłośnie odmów unanimously refuse
19. curtly refuse = szorstko odmów curtly refuse
20. arrogantly refuse = arogancko odmawiać arrogantly refuse
21. coldly refuse = chłodno odmów coldly refuse
22. sternly refuse = surowo odmów sternly refuse
23. actively refuse = aktywnie odmów actively refuse
24. calmly refuse = spokojnie odmów calmly refuse
25. improperly refused = niestosownie odmówiony improperly refused
26. legally refuse = prawnie odmów legally refuse
27. respectfully refuse = z szacunkiem odmów respectfully refuse
(9) generally, specifically
Kolokacji: 2
(10) angrily, indignantly
Kolokacji: 2
(11) hardly, scarcely
Kolokacji: 2
(12) outright, promptly, suddenly
Kolokacji: 3
(13) publicly, plainly
Kolokacji: 2
(14) eventually, finally
Kolokacji: 2
(16) vehemently, unreasonably
Kolokacji: 2
(17) steadily, regularly
Kolokacji: 2
(18) formally, officially
Kolokacji: 2
(19) willfully, consciously
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.