"politely refuse" — Słownik kolokacji angielskich

politely refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uprzejmie odmów
  1. refuse czasownik + politely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He tried to think up a way of refusing politely.