"refuse one's help" — Słownik kolokacji angielskich

refuse one's help kolokacja
Popularniejsza odmiana: refuse help
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać czyjś pomoc
  1. refuse czasownik + help rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I never refuse help, don't get me wrong, but not all the time.

    Podobne kolokacje: