"resolutely refused" — Słownik kolokacji angielskich

resolutely refused kolokacja
Popularniejsza odmiana: resolutely refuse
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo odmówić
  1. refuse czasownik + resolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    There were only two old men in the village, who resolutely refused to leave.