"refuse one's advances" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmawiać czyjś postępy
  1. refuse czasownik + advance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, she felt guilty because she'd refused his advances.