"initially refused" — Słownik kolokacji angielskich

initially refused kolokacja
Popularniejsza odmiana: initially refuse
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo odmówić
  1. refuse czasownik + initially przysłówek
    Luźna kolokacja

    In any event, those who initially refused would soon pay up.