"adamantly refused" — Słownik kolokacji angielskich

adamantly refused kolokacja
Popularniejsza odmiana: adamantly refuse
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo odmówiony
  1. refuse czasownik + adamantly przysłówek
    Luźna kolokacja

    If your parents adamantly refuse to talk about a subject, let it go and try another time.