"adamantly refuse" — Słownik kolokacji angielskich

adamantly refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowczo odmawiać
  1. refuse czasownik + adamantly przysłówek
    Silna kolokacja

    If your parents adamantly refuse to talk about a subject, let it go and try another time.