Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"refuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

refuse czasownik

refuse + rzeczownik
Kolokacji: 76
refuse permission • refuse entry • refuse treatment • refuse one's offer • refuse one's request • refuse one's invitation • ...
czasownik + refuse
Kolokacji: 5
continue to refuse • begin refusing • keep refusing • dare refuse • consider refusing
refuse + przyimek
Kolokacji: 21
refuse to • refuse by • refuse for • refuse on • refuse from • ...
refuse + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
initially refuse • steadfastly refuse • simply refuse • flatly refuse • stubbornly refuse • repeatedly refuse • absolutely refuse • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
4. flatly refuse = kategorycznie odmów flatly refuse
  • The only thing he absolutely refused to do was Stop.
  • Another reason why I absolutely refuse to buy anything from the music industry.
  • But she absolutely refused to let him get away with it.
  • I absolutely refuse to do so; now or at any other time.
  • For me, 3.8mph is just short of running, and I absolutely refuse to run.
  • But she absolutely refuses to give up any more deep structure.
  • She absolutely refused to tell him where they were hidden.
  • The spirit has seen this coming, and he absolutely refuses to answer the question.
  • And this, of course, was what Arthur absolutely refused to do.
  • My wife refused absolutely to have anything more to do with me.
11. so far refused = do tej pory odmówić so far refused
12. later refuse = później odmów later refuse

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.