"repeatedly refuse" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle odmów
  1. refuse czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He has refused repeatedly, but at first I could not believe it.