"repeatedly ask" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly ask kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle zapytaj
  1. ask czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Beginning in 1777, Congress repeatedly asked the states to provide money.

powered by  eTutor logo