"repeatedly try" — Słownik kolokacji angielskich

repeatedly try kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle spróbuj
  1. try czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When her drive was over, she tried repeatedly to tell the door to open.

powered by  eTutor logo