"try unsuccessfully" — Słownik kolokacji angielskich

try unsuccessfully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj bez powodzenia
  1. try czasownik + unsuccessfully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He said the man tried unsuccessfully to start the car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo