"flatly refused" — Słownik kolokacji angielskich

flatly refused kolokacja
Popularniejsza odmiana: flatly refuse
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kategorycznie odmówić
  1. refuse czasownik + flatly przysłówek
    Luźna kolokacja

    What if he flatly refused to risk his life for another?

podobne do "flatly refused" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flatly refused" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne