"focus specifically" — Słownik kolokacji angielskich

focus specifically kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup specjalnie
  1. focus czasownik + specifically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Leaders should focus specifically on what affects their specific community.