"originally focused" — Słownik kolokacji angielskich

originally focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: originally focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo skupić
  1. focus czasownik + originally przysłówek
    Luźna kolokacja

    The study began in 1994 and was originally focused on research into Alzheimer's.