"originally focus" — Słownik kolokacji angielskich

originally focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo nacisk
  1. focus czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The study began in 1994 and was originally focused on research into Alzheimer's.