"narrowly focus" — Słownik kolokacji angielskich

narrowly focus kolokacja
Popularniejsza odmiana: narrowly focused
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie nacisk
  1. focus czasownik + narrowly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    We are not narrowly focused on oil and natural gas alone.