ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
4. focus solely = skup wyłącznie focus solely
  • At the elementary school level, social studies generally focuses first on the local community and family.
  • Studies of medical errors generally focus on those in hospitals.
  • The show generally focuses on politics, media, elections and environmental issues.
  • It generally focuses on classic hit and late 20th Century music.
  • The key difference is that each group generally focuses on a different aspect of technology.
  • The methods of those involved with the project have generally focused on teaching Irish in school.
  • It generally focuses its attention on countries affected by political violence.
  • These generally focused on the social issues in the favelas.
  • Construction and related companies will generally focus on either residential or commercial work, rarely both.
  • Their writing, she says, exists much more in the present than that of her undergraduates, who generally focus on the future.
24. clearly focused = najwyraźniej skupić clearly focused
25. fully focus = w pełni nacisk fully focus

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.