PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"increasingly focus" — Słownik kolokacji angielskich

increasingly focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej nacisk
  1. focus czasownik + increasingly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In recent years, the conference has increasingly focused on social issues as well.