"focus directly" — Słownik kolokacji angielskich

focus directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup bezpośrednio
  1. focus czasownik + directly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They were focused directly upon the door of the building.