"intently focused" — Słownik kolokacji angielskich

intently focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus intently
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważnie skupić
  1. focus czasownik + intently przysłówek
    Luźna kolokacja

    Jim was focusing intently on the game in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo