PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"intently focused" — Słownik kolokacji angielskich

intently focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus intently
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważnie skupić
  1. focus czasownik + intently przysłówek
    Luźna kolokacja

    Jim was focusing intently on the game in front of him.