ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus intently" — Słownik kolokacji angielskich

focus intently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup uważnie
  1. focus czasownik + intently przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Jim was focusing intently on the game in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo