PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"focus intently" — Słownik kolokacji angielskich

focus intently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup uważnie
  1. focus czasownik + intently przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Jim was focusing intently on the game in front of him.