"properly focused" — Słownik kolokacji angielskich

properly focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus properly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednio skupić
  1. focus czasownik + properly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    His eyes did not seem to be focusing quite properly.